Article in Architectura about the architect’s profession – 2023

Read our contributions to the recent debates around low fees in our beloved profession on architectura.be

[NL] Er is de voorbije weken al wat digitale inkt gevloeid omtrent de verloning van stagiair-architecten en de rol van de Orde van Architecten daarin. We onderschrijven die bezorgdheid ten volle en benadrukken het belang van dergelijke initiatieven om die problematiek onder de aandacht te brengen. Wij willen daarenboven graag een stem toevoegen aan het debat, als architectenbureau dat ervan overtuigd is dat creativiteit en professionaliteit hand in hand kunnen en moeten gaan in architectuur. Zolang de erelonen van architectenbureaus echter niet correct afgestemd zijn op de taken en de verantwoordelijkheden die ons ongewild toebedeeld worden, kan de verloning van medewerkers evenmin substantieel opgetrokken worden, ondanks dat dit absoluut noodzakelijk en gerechtvaardigd is.

[ENG] Some digital ink has already flowed in recent weeks regarding the remuneration of trainee architects and the role of the ‘Orde van Architecten’ in it. We fully endorse these concerns and stress the importance of such initiatives to raise awareness of these issues. Moreover, we would like to add a voice to the debate, as a firm of architects convinced that creativity and professionalism can and should go hand in hand in architecture. However, as long as the fees of architectural firms are not correctly geared to the tasks and responsibilities unintentionally assigned to us, employee remuneration cannot be substantially increased either, despite this being absolutely necessary and justified.
Head over to our website to learn more about the project.

Image: © Sarah Poot voor &bogdan | Architect als multitasker
Text: &bogdan team with special care from Tom Boogaerts

Date: 18 10 2023